Aktuality

Připravujeme kompletní nové středisko na výrobu karbonových dílů!


Po mnohaletých zkušenostech v oboru a ve spolupraci s předními evropskými výrobci koňských přepravníků v roce 2011 uvádíme na Český a Sloveský trh dva typy celolaminátových přepravníků typu DUBLIN a AACHEN.
Velkou pozornost jsme věnovali kvalitě, proto jsme investovali nemalé prostředky do njáročných testů. Ve spolupráci s německou frmou AL-KO proběhly v červnu 2010 zátěžové testy. Naqše výrobky obstály a byýl jim vydán certifikát o absolvování tohoto testu. Dále byla provedena zkouška laminátového materiálu ve zkušebně SYNPO Pardubice, kde byl vydán protokol o zkoušce, který potvrdil správné mechancké vlastnosti použitých materiálů. Velký důtaz byl kladen na barevnou  stálost našich výrobků tzv. UV stabilitu. Ve třech laboratořích (Finsko, Rakousko, ČR) byl na anonymních vzorcích vyhodnocen námi použitý materiál jako nejlepší. Snažili jsme se vyčerpat co nejvíce možných testů a zkoušek, abychom mohli říci „Víme co vám nabízíme“.
Naší snahou je podpořit rozvoj koňského sportu a přispět alspoň malou částí k této ušlechtilé zálibě.